Valentine’s Desserts (regulament campanie)

Bucura-te de super oferta Valentine’s Desserts in perioada 14-16 Februarie. La fiecare comanda plasata in aceasta perioada poti primi cadou un desert din partea noastra.

Pentru a primi desertul, completeaza in campul “Nota” din pagina de finalizare a comenzii, unul dintre cele doua coduri:

  • ECLER – daca vrei sa primesti un ecler.
  • PROFITEROL – daca vrei sa primesti un profiterol.

Super simplu! Nu-i asa?

REGULAMENTUL CAMPANIEI “Valentine’s Desserts” PLANET – Februarie 2020

Perioada campaniei: Februarie 14.02.2020 -16.02.2020

Art.1. Organizatorul campaniei

Organizatorul campaniei, “Valentine’s Desserts” este FSG FOOD GROUP SRL, cu sediul in Bacau, str. Bulevardul Unirii, nr. 13, pozitia 39, bl. 5/1, et. P, Bacau, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J4/961/2013, CUI RO32298925, reprezentata, in conformitate cu atributiunile statutare ale acestuia, de catre Arama Daniel Sergiu, in calitate de Administrator, denumita in continuare “Organizator”.

Campania se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”), care este obligatoriu pentru toti participantii.
Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil, in mod gratuit pe site-ul organizatorului https://www.planeturbanfood.ro/ pe toata durata desfasurarii promotiei.

Art.2. Scopul

Prezenta promotie se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale privind campaniile publicitare, cuprinse in Ordonanta 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata si modificata si are ca scop promovarea si cresterea vanzarii.

Art.3. Durata campaniei si aria de desfasurare.

Campania incepe la data de 14.02.2020, orele 10.30 si se incheie la 16.02.2020, orele 22.30, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial, online pe site-ul https://www.planeturbanfood.ro/.

Art.4. Procedura campaniei

Campania “Valentine’s Desserts” presupune participarea voluntara de catre clientii online Planet Urban Food. Fiecare client va avea de ales intre doua coduri promotionale online, “ECLER” sau “PROFITEROL” pe care le pot folosi la orice achizitie facuta pe site-ul organizatorului de peste 35 de lei, comanda minima care poate fi lansata online.

Codul va putea fi introdus in sectiunea cosului de cumparaturi atunci cand se va finaliza comanda. Clientul isi asuma raspunderea asupra alegerii atunci cand introduce codul promotional. In cazul in care clientul alege codul “ECLER” va primi o singura prajitura gasita la urmatorul link: https://planeturbanfood.ro/produs/ecler/ in greutate de aprox. 80 de gr.  In cazul in care clientul alege codul “PROFITEROL” va primi doua bucati de profiterol cu greutatea totala de 100 gr., gasite la urmatorul link: https://planeturbanfood.ro/produs/profiterol-alb-negru/.

Art.5. Alternative ale premiilor

Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani a produsului gratuit sau alte beneficii.

Art.6. Dreptul de participare

Campania este deschisa participarii persoanelor fizice indiferent de varsta. Luand parte la aceasta Campanie, participantii declara ca au inteles sistemul de participare si acordare a desertului gratuit. De asemenea, declara ca au dreptul valid si nerestrictionat pentru a indeplini toate actiunile referitoare la participarea la Campanie si accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial in perioada de desfasurare a promotiei.

Organizatorul are dreptul de a nu acorda desertul gratuit participantilor care nu au respectat prevederile Regulamentului Oficial.

Art.7 . Protectia datelor personale

Detalii despre protectia datelor personale pot fi gasite la urmatoarea adresa web: https://planeturbanfood.ro/politica-de-confidentialitate/

Art.8. Responsabilitati

Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru solicitarile realizate in afara perioadei campaniei.

Eventualele contestatii vor fi luate in considerare doar depuse in scris pana la data de 16.02.2020 pe adresa Str. Nicolae Balcescu, nr. 5, jud. Bacau sau pe adresa on line marketing@planeturbanfood.ro . Persoana de contact desemnata este Vladimir Trandafir.

Orice contestatii depuse dupa aceasta data vor fi respinse ca tardiv depuse.
Organizatorul campaniei va acorda desertul gratuit persoanei validate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Art.9. Regulamentul Oficial

Regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe toata durata de desfasurare campaniei publicitare, pe site-ul https://www.planeturbanfood.ro/ . Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului intr-una din modalitatile prevazute mai sus, prin care s-a facut public si regulamentul.

Modificarile nu vor produce efecte retroactive, ci se vor aplica de la data la care au fost aduse la cunostinta publicului. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta de catre Participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice conform regulamentului. In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe campania, va fi publicat un anunt de suspendare. Prin publicarea anuntului respectiv, campania va fi suspendata sau intrerupta in conditiile anuntate de Organizator si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea campania sau orice fel de despagubiri.

In caz de forta majora sau caz fortuit ce face imposibila continuarea campaniei, Organizatorul poate suspenda sau intrerupe campania, operand modificarile necesare, care vor fi comunicate publicului, fara ca acest lucru sa indreptateasca Participantii sa solicite depagubiri.

Regulamentul Oficial va fi autentificat la un notar public.

Art.10. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

SC FSG FOOD GROUP SRL

Intocmit:
Vladimir Trandafir MKT.

Aprobat:
Administrator: Arama Daniel
Manager: Cezar Durlan

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Momentam nu putem onora comenzile online. Reluam livrarile curand.