Hai în Echipa Noastră

De ce să vii in echipa Planet Urban Food?

Îți oferim certitudinea unui Prezent sigur, stabil și motivant și garanția unui Viitor cu planuri mărețe!
Îți încurajam deciziile intr-un sistem de bussines profesional, iar tu decizi care este ținta pentru nivelul următor.
Îți punem la dispoziție un program flexibil, cu ture stabilite împreuna deoarece prețuim timpul tău liber.
Planet Urban Food este in plină ascensiune. Vrem sa te simți apreciat și ascultat pentru ca ești parte din viitorul nostru!
Îți oferim beneficii pentru o viața liniștita in timpul programului și in afara lui!

Puteți aplica pentru un loc de muncă în echipa noastră folosind următorul formular:


  FemeieBărbat


  - Datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin prezentul formular și prin intermediul CV-ului, scrisorii de intenție și/sau prin alte documente care conțin date cu caracter personal furnizate pentru parcurgerea procesului de selecție și recrutare de personal sunt prelucrate de către societatea FSG FOOD GROUP SRL, prin angajații săi, în scopul selecției și recrutării de personal și în scop de evidență internă, în baza temeiului prevăzut la art. 6, alin. (1), litera f) din Regulamentul UE 679/2016 (prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator”). De asemenea, vă informăm că, doar dacă este cazul și numai în condițiile legii, în scopurile precizate mai sus, furnizorii noștri de asistență administrativă cu ajutorul cărora se realizează și se gestionează procedura de recrutare și selecție de personal la Planet (de ex. servicii IT și software, servicii de arhivare) pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne permite să realizăm procesul de recrutare și selecție.
  - De asemenea, în cazul în care doriți să vă păstrăm CV-ul în baza noastră de date, pentru a fi avut în vedere pentru poziții viitoare în cadrul societății, cu acordul dumneavoastră, CV-ul va fi păstrat pentru o perioadă de 3 ani în acest scop.
  - În calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte, dreptul de a solicita ștergerea datelor, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziția prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, în condițiile legii, ori de câte ori considerați necesar și, atunci când prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dat, dreptul la retragerea consimțământului în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea consimțământului.
  - Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi exercitate printr-o cerere scrisă transmisă pe adresa Departamentului Resurse Umane FSG FOOD GROUP din Bacau, Str. Milcov 2-4, sau pe adresa de e-mail gdpr@planeturbanfood.ro
  - Durata de prelucrare și stocare a datelor colectate este următoarea:
  - Dacă veți fi angajat al companiei FSG FOOD GROUP SRL- datele vor fi prelucrate și stocate pe toată durata derulării contractului individual de muncă, iar ulterior, pe durata prevăzută de dispozițiile legale, pe care FSG FOOD GROUP trebuie să le respecte;
  - Dacă, potrivit pregătirii și competențelor dumneavoastră profesionale și la solicitarea dumneavoastră, vom decide păstrarea datelor colectate, în baza noastră de date, pentru alte poziții vacante din cadrul companiei - durata de prelucrare și stocare va fi de 3 ani.
  - Dacă nu veți fi selectat pentru angajare - durata de prelucrare și stocare va fi durata procesului de selecție și recrutare;
  - Numele, prenumele, adresa de e-mail, rezultatul interviului pot fi păstrate în scop de evidență internă în cadrul societății – durata de prelucrare și stocare va fi egală cu 5 ani.
  - Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație necesară pentru aplicarea la procesul de selecție și recrutare de personal.

  Sunteți de acord să vă păstrăm CV-ul în baza noastră de date, timp de 3 ani, pentru a fi avut în vedere pentru poziții viitoare în cadrul societății? Bifați căsuța corespunzătoare mai jos:

  DANU

  * Prin trimiterea acestui mesaj, declar că am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate

  Pentru mai multe detalii puteți accesa Nota de informare privind datele cu caracter personal.