Politică de confidențalitate

1. Introducere

Îț mulÈ›umim pentru interesul faÈ›ă de compania noastră, produsele și/sau serviciile. Când intri într-o relațe de orice fel cu noi, ne încredinÈ›ezi informațile tale.

Scopul acestei Politici de confidențalitate este să îț explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Îț luăm în serios confidențalitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienț de faptul că informațile personale îț aparțn, facem tot posibilul să le stocăm în siguranÈ›ă și să le prelucrăm cu atențe. Nu oferim informați unor părț terÈ›e fără a te informa. Aceste informați sunt importante. Sperăm să le citești cu atențe.

Această notă te informează despre informațile pe care le procesăm în legătură cu tine în relațe cu organizața noastră. În colectarea acestor informați, noi acțonăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligaț să îț furnizăm informați despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele tale și despre drepturile pe care le ai asupra datelor tale.

2. Alte Servicii

Această Politică de confidențalitate nu acoperă aplicațile și site-urile altor terț la care poț ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Te încurajăm să examinezi Politica de confidențalitate de pe orice site și/sau aplicațe înainte de a furniza date personale.

3. Cine suntem noi?

SC FSG FOOD GROUP SRL cu sediul social in Bacau, B.dul Unirii, nr. 13, pozitia 39, bl. 5/1, et. P, jud. Bacau,, inregistrata la Registrul ComerÅ£ului sub nr. J4/961/2013, CUI RO32298925, e-mail office@planetburger.ro , este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse.

Potrivit legislaței, compania noastră, în calitate de angajator al tău, este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranÈ›ă, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațile tale personale..

4. Cine ești tu?

Potrivit legislaței, tu, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre sau persoana aflată într-o relațe de orice felcu compania noastră, ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenț în privinÈ›a prelucrării de date și pentru a-ț permite să îț exerciț cu ușurinÈ›ă, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

5. Angajamentul Nostru

Protecța informaților tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislața europeană și națonală privind protecța datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparenÈ›ă

Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenț în privinÈ›a informaților pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.

 • Controlul îț aparțne

În limitele legii, îț oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ț exercita celelalte drepturi.

 • Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislața. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

 • Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îț protejăm cât mai bine informațile. Cu toate acestea, rețne faptul că niciun site web, nicio aplicațe și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

6. Schimbări

Putem schimba această Politică de confidențalitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

7. Întrebări și solicitări

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îț exerciț drepturile legale în legătură cu datele  pe care le dețnem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențalitate, ne poț scrie la adresa de e-mail:Click aici pentru a introduce adresa de e-mail..

8. Informațile Tale

8.1. Ce fel de informați colectăm despre tine?

Când te afli într-o relațe de orice fel cu noi, este posibil să ne dai sau să primim din alte surse informați incluzând:

 • Numele
 • Vârsta
 • Adresa de e-mail
 • Data nașterii
 • Sexul
 • Profilul de socializare
 • Interesele și preferinÈ›ele
 • Adresa
 • CNP-ul
 • Serie și nr. CI/BI
 • Informați despre produsele și serviciile achizițonate
 • Informați bancare
 • Fotografia

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:

 • Adresa IP
 • Navigatorul de internet
 • AnunÈ›urile pe care ai dat click
 • Locața
 • Paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru

8.2. De ce colectăm aceste informați?

Colectăm informațile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • În vederea încheierii sau executării unui contract dintre tine și noi;
 • Pentru a-ț răspunde la întrebări și solicitări;
 • În scop de marketing, însă doar în situața în care avem consimÈ›ământul tău prealabil;
 • Pentru a oferi și îmbunătăț serviciile și produsele pe care le oferim;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a vă oferi reclama și conțnut personalizat;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru crearea și/sau mentenanÈ›a conturilor;
 • Pentru a ne conforma legislaței;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanÈ›ă;

8.3. Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Èši-ai dat consimÈ›ământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Rețne că îț poț retrage în orice moment consimÈ›ământul prin urmarea instrucțunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mailClick aici pentru a introduce adresa de e-mail.

 • Prelucrarea este necesară pentru a putea face demersuri în vederea încheierii contractului de muncă
 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligați legale
 • Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele tale vitale sau ale altei persoane fizice
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părț 

8.4. Cât timp stocăm datele?

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțune cu noi.

După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științfică, istorică sau statistică.

Rețne faptul că în anumite situați expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

8.5. Cum partajăm informațile tale cu ceilalț?

Putem dezvălui datele tale, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terț. Depunem în permanenÈ›ă eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terț au implementate măsuri adecvate de protecțe și securitate. Cu acești terț avem clauze contractuale astfel încât datele tale să fie protejate. Te vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimÈ›ământul tău sau alt temei juridic.

De exemplu, am putea furniza datele tale către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicați, contabilitate, servicii juridice și alț terț cu care avem o relațe contractuală. Acești terț sunt selectaț cu o grijă deosebită astfel încât datele tale să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.

De asemenea, am putea partaja datele tale către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Deși puțn probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situațe care va include transferul datelor tale.

Putem transmite datele și altor părț având consimÈ›ământul sau potrivit instrucțunilor tale.

Vom putea, de asemenea, furniza informațile tale cu caracter personal și către parchet, polițe, instanÈ›ele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele tale nu părăsesc Spațul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimÈ›ământul tău explicit sau alt temei legal.

9. Care sunt drepturile tale?

Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

 • Dreptul de retragere a consimÈ›ământului
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
 • Dreptul de acces asupra datelor
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restricțonarea prelucrării
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a te adresa justiței
 • Dreptul de o plângere în faÈ›a unei Autorităț de Supraveghere

Te rugăm să reți că:

 • Îț poț retrage consimÈ›ământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.
 • Dacă vrei să îț exerciț drepturile, o poț face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail:Click aici pentru a introduce adresa de e-mail..
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepți, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îț vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiței.
 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcțe de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.
 • Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informați suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligaț să dăm curs solicitării.

10. Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informaților tale sau dorești să îț exerciț drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențalitate, ne poț scrie la adresa de e-mail Click aici pentru a introduce adresa de e-mail office@planeturbanfood.ro.